Ettermiddagsettertenksomhet

Jeg hoerer paa Nick Cave og drikker svart kaffe.